Przejdź do treści

Posiedzenie wspólne komisji:
KOMISJA BUDŻETU I INFRASTRUKTURY, KOMISJA EDUKACJI I OCHRONY ZDROWIA

Data posiedzenia
27-05-2024, godz. 10:00
Miejsce posiedzenia
Urząd Gminy ; ul. Piotrkowska 5 ; 97-510 Ręczno