Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Budżetu i Infrastruktury stała 2018-11-22 I.7.2018
Komisja Edukacji i Ochrony Zdrowia stała 2018-11-22 I.8.2018
Komisja Rewizyjna stała 2018-11-22 I.5.2018
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2018-11-22 I.6.2018