Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-22 uchwałą nr I.6.2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Adam Dembowski członek
Ewa Flasz 0przewodniczący
Dominika Piętos 1 wiceprzewodniczący