Przejdź do treści

Posiedzenie wspólne komisji:
KOMISJA BUDŻETU I INFRASTRUKTURY, KOMISJA EDUKACJI I OCHRONY ZDROWIA, KOMISJA REWIZYJNA

Data posiedzenia
24-06-2024, godz. 08:00
Miejsce posiedzenia
Urząd Gminy ; ul. Piotrkowska 5 ; 97-510 Ręczno

Porządek obrad