Przejdź do treści

Wyniki głosowań

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni Glosy nieważne
14 0 1 0 0 0

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni Glosy nieważne
13 0 2 0 0 0

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
7 0 0 8 0

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Anna Bobras za
Violetta Borkowska za
Krystian Filocha nieoddany
Ewa Flasz za
Marcin Gaj nieoddany
Olga Konarska nieoddany
Kamila Kowalska nieoddany
Monika Krasoń za
Michał Łakomy nieoddany
Jacek Łosiewicz za
Katarzyna Moneta nieoddany
Joanna Patek nieoddany
Marzena Patek za
Adam Wagner nieoddany
Tadeusz Więcławski za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
8 0 0 7 0

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Anna Bobras nieoddany
Violetta Borkowska nieoddany
Krystian Filocha za
Ewa Flasz nieoddany
Marcin Gaj za
Olga Konarska za
Kamila Kowalska za
Monika Krasoń nieoddany
Michał Łakomy za
Jacek Łosiewicz nieoddany
Katarzyna Moneta za
Joanna Patek za
Marzena Patek nieoddany
Adam Wagner za
Tadeusz Więcławski nieoddany

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
15 0 0 0 0

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Anna Bobras za
Violetta Borkowska za
Krystian Filocha za
Ewa Flasz za
Marcin Gaj za
Olga Konarska za
Kamila Kowalska za
Monika Krasoń za
Michał Łakomy za
Jacek Łosiewicz za
Katarzyna Moneta za
Joanna Patek za
Marzena Patek za
Adam Wagner za
Tadeusz Więcławski za

Większość: bezwzględna ustawowego składu rady

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
15 0 0 0 0

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Anna Bobras za
Violetta Borkowska za
Krystian Filocha za
Ewa Flasz za
Marcin Gaj za
Olga Konarska za
Kamila Kowalska za
Monika Krasoń za
Michał Łakomy za
Jacek Łosiewicz za
Katarzyna Moneta za
Joanna Patek za
Marzena Patek za
Adam Wagner za
Tadeusz Więcławski za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
15 0 0 0 0

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Anna Bobras za
Violetta Borkowska za
Krystian Filocha za
Ewa Flasz za
Marcin Gaj za
Olga Konarska za
Kamila Kowalska za
Monika Krasoń za
Michał Łakomy za
Jacek Łosiewicz za
Katarzyna Moneta za
Joanna Patek za
Marzena Patek za
Adam Wagner za
Tadeusz Więcławski za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
15 0 0 0 0

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Anna Bobras za
Violetta Borkowska za
Krystian Filocha za
Ewa Flasz za
Marcin Gaj za
Olga Konarska za
Kamila Kowalska za
Monika Krasoń za
Michał Łakomy za
Jacek Łosiewicz za
Katarzyna Moneta za
Joanna Patek za
Marzena Patek za
Adam Wagner za
Tadeusz Więcławski za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
15 0 0 0 0

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Anna Bobras za
Violetta Borkowska za
Krystian Filocha za
Ewa Flasz za
Marcin Gaj za
Olga Konarska za
Kamila Kowalska za
Monika Krasoń za
Michał Łakomy za
Jacek Łosiewicz za
Katarzyna Moneta za
Joanna Patek za
Marzena Patek za
Adam Wagner za
Tadeusz Więcławski za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
15 0 0 0 0

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Anna Bobras za
Violetta Borkowska za
Krystian Filocha za
Ewa Flasz za
Marcin Gaj za
Olga Konarska za
Kamila Kowalska za
Monika Krasoń za
Michał Łakomy za
Jacek Łosiewicz za
Katarzyna Moneta za
Joanna Patek za
Marzena Patek za
Adam Wagner za
Tadeusz Więcławski za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
15 0 0 0 0

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Anna Bobras za
Violetta Borkowska za
Krystian Filocha za
Ewa Flasz za
Marcin Gaj za
Olga Konarska za
Kamila Kowalska za
Monika Krasoń za
Michał Łakomy za
Jacek Łosiewicz za
Katarzyna Moneta za
Joanna Patek za
Marzena Patek za
Adam Wagner za
Tadeusz Więcławski za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
15 0 0 0 0

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Anna Bobras za
Violetta Borkowska za
Krystian Filocha za
Ewa Flasz za
Marcin Gaj za
Olga Konarska za
Kamila Kowalska za
Monika Krasoń za
Michał Łakomy za
Jacek Łosiewicz za
Katarzyna Moneta za
Joanna Patek za
Marzena Patek za
Adam Wagner za
Tadeusz Więcławski za