Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

W sprawie polepszenia bezpieczeństwa i polepszenia warunków życia mieszkańców Ręczna oraz użytkowników drogi powiatowej Nr 1513E

Numer: 3, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Ręczno
data wpływu: 2019-05-16

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Małgorzata Olszta radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Piotr Łysoń Wójt Gminy Ręczno

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-05-28