Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dotyczy budynku dawnego ośrodka zdrowia przy ulicy Głównej w Ręcznie oraz terenu wokół niego

Numer: 7, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Wójt Gminy Ręczno
data wpływu: 2020-06-23, data przekazania: 2020-06-24

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jolanta Patura wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Marcin Kusa pełniący funkcję Wójta Gminy Ręczno

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-07-02