Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wytyczenie drogi dojazdowej do posesji nr 6 i nr 7 we wsi Łęg Ręczyński

Numer: 6, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Ręczno
data wpływu: 2020-02-03, data przekazania: 2020-02-04

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jarosław Ociepa radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Piotr Łysoń Wójt Gminy Ręczno

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-02-11