Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wniosek o udzielenie informacji dot. obiektu sportowego w Ręcznie

Numer: 5, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Wójt Gminy Ręczno
data wpływu: 2020-01-24, data przekazania: 2020-01-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Adam Dembowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Piotr Łysoń Wójt Gminy Ręczno

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-02-07