Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dotyczy: utrzymania stadionu w Ręcznie oraz drogi powiatowej nr 1517E Kolonia Ręczno - Majkowice - Zbyłowice na odcinku 6,491 km.

Numer: 2, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy Ręczno
data wpływu: 2019-03-04

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Adam Dembowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Piotr Łysoń Wójt Gminy Ręczno

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-03-18