Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dotyczy: modernizacji skrzyżowania ulic Głównej i Mokrej w Ręcznie

Numer: 1, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Wójt Gminy Ręczno
data wpływu: 2019-02-07

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jolanta Patura wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Piotr Łysoń

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-02-20